A+
A-
Wersja kontrastowa
Powiat Wrocławski
 Drukuj

Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Kogo dotyczy

Właścicieli nieruchomości, zainteresowanych przyłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tj. właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości wspólnej, zarządów wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy i władających nieruchomościam

Czas realizacji

Do 14 dni

Wymagane dokumenty


Wniosek

1 egzemplarz aktualnej mapy zasadniczejz lokalizacją działki, do której mają być wykonane przyłącza

1 egzemplarz wypisu z ewidencji gruntów i budynków

Tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (działki)

Pełnomocnictwo

Opłaty

W zależności od ustaleń właściwego organu

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.)
© 2023 Powiat Wrocławski
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce