A+
A-
Wersja kontrastowa
Powiat Wrocławski
 Drukuj

Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej

Kogo dotyczy

Obywatele

Czas realizacji

Do 30 dni

Wymagane dokumenty


wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej

decyzja o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a w przypadku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego – wypis z planu

projekt zagospodarowania działki z zaznaczoną powierzchnią do wyłączenia z produkcji rolniczej (bilans terenu )

opinia pochodzenia gruntów (PODG i K w Parczewie )

wypis z rejestru gruntów

wypis aktu notarialnego lub oświadczenie inwestora o cenie rynkowej gruntu będącego przedmiotem wyłączenia w przypadku gruntów kl. I-III b pochodzenia mineralnego i I-VI pochodzenia organicznego

oświadczenie o terminie rozpoczęcia inwestycji

Opłaty

Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne. Zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.04.121.1266 ze zm.) należność pomniejsza się o wartość gruntu, ustalona według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami, w dniu faktycznego wyłączenia tego gruntu z produkcji. Dokument określający aktualną wartość gruntów działki, niezbędny jest do pomniejszenia należności z tytułu wyłączenia (akt notarialny nabycia nieruchomości gruntowej lub wycena szacunkowa, sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego) – w przypadku wyłączenia gruntów na cele: usługowo-handlowe, przemysłu, rzemiosła, eksploatacji kru

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.)
© 2023 Powiat Wrocławski
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce