A+
A-
Wersja kontrastowa
Powiat Wrocławski
 Drukuj

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Kogo dotyczy

Obywatele, przedsiębiorcy

Czas realizacji

Do 7 dni

Wymagane dokumenty


Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Minimum dwa egzemplarze dokumentacji technicznej lub inwentaryzacji budynku sporządzonego przez osobę uprawnioną.

Kopia uprawnień budowlanych i wpisu do Izby Architektów/Inżynierów potwierdzone za zgodność,

Opis techniczny zawierający m.in. położenie budynku, jego klasyfikacja (jednorodzinny, określenie ilości kondygnacji, powierzchnia zabudowy, krótki opis konstrukcji, wyposażenie w instalację),

Wykazanie powierzchni poszczególnych lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi,
- Wyliczenie udziału procentowego lokalu,
- Mapka poglądowa z lokalizacją obiektu na działce
- Inwentaryzacja budynku z zaznaczeniem kolorami lokali na poszczególnych kondygnacjach,
- W razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym - także na wyrysie z operatu ewidencyjnego.

Wszystkie załączane kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez projektanta lub inwestora.

Opłaty

17 zł - od wydania zaświadczenia o samodzielności każdego lokalu,17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Tryb odwoławczy

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24.06.1994 o własności lokali (Dz. U. z 2019 r., poz. 737 z późn. zm.,
Art.2, ust.2 i 3)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256,
Art.217-219)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)
© 2023 Powiat Wrocławski
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce